Александър Иванов

Вярвам, че младите хора трябва да бъдат все по-ангажирани към това, което се случва в местната им общност. Да бъдем „камъчето в обувката“ е начинът, по който можем сами да определим времената, в които живеем.

Образование

Магистър

Спортен мениджмънт
ВСУ „Черноризец Храбър“

2020 – 2021

Магистър

Европейска Политика
Колеж Бъркбек, Лондонски университет.

2011-2012

Бакалавър

Международно право и международна политика
Лондонски метрополитен универститет.

2008-2011

A-Level

Право, политика, бизнес;
Колеж NewVIc

2006 – 2008

Понастоящем

Председател

ВК „Хебър“
2019 – до момента

ВК Хебър е представителната волейболна гарнитура на гр. Пазарджик. Мъжкият отбор се състезава в най-високото ниво в българското волейболно първенство и е носител на Купа България 2019. В Академията се подготвят различни възрасти момичета и момчета, които получават професионално обучение.

Председател

Съвет за младежка политика
2016 – до момента

Съветът за младежка политика е НПО, което има за цел да развива младите хора и техните потребности чрез неформално образование, младежки активизъм и младежко включване под формата на семинари, обучения, инициативи, кампании, конференции и др.

CEO

Blue House Digital Agency
2021 – до момента
Синята къща е агенция, която работи в три направления – дигитални комуникации и маркетинг, дизайн и брандинг и управление в сферата на спорт.

Общински съветник

Община Пазарджик
2017 – до момента
Като Общински съветник в Община Пазарджик съм член на две постоянни комисии – „Устройство на територията, транспорт и комуникации“ и „Образование, култура и спорт“.

Опит

English • • • • • • • • • •
Spanish • • • ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦